Prof. dr hab. Beata Świecka – Przewodnicząca Rady

Dr Piotr Owczarek – Wiceprzewodniczący

Prof. dr hab. Włodzimierz Krysiak

Dr Małgorzata Moś - członek

Dr Cezary Hendryk – członek

Dr Bernard Sack - członek