Prof. dr hab. Beata Świecka – Przewodnicząca Rady

Prof. dr hab. Włodzimierz Krysiak – Wiceprzewodniczący

Dr Małgorzata Moś - członek

Dr Cezary Hendryk – członek

Dr Piotr Owczarek – członek

Dr Bernard Sack - członek