Samarytanin Roku 2016

Już po raz piąty Parafia Rzymskokatolicka p.w. Świętego Krzyża w Myśliborzu i Oddział Fundacji Społeczności Lokalnych Klaster Społeczny Uwierz w Siebie w Myśliborzu zorganizowały Konkurs o nagrodę Myśliborskiej Róży Miłosierdzia.

Nagrodę Myśliborskiej Róży Miłosierdzia i tytuł Samarytanina Roku 2016, decyzją Kapituły otrzymała Pani Aneta Pasturczak - nauczycielka Zespołu Szkół im. Noblistów Polskich w Myśliborzu.

Panu Henrykowi Piwowarczykowi, za szczególne zasługi i wybitne ponadregionalne osiągnięcia w krzewieniu idei miłosierdzia przyznano Myśliborską Honorową Różę Miłosierdzia. W uroczystościach uczestniczyli mieszkańcy Myśliborza i sąsiednich gmin. Zorganizowano też imprezy towarzyszące: sadzenie róż, konkursy, plebiscyty. W ramach tego zadania przygotowano miejsca gdzie posadzone zostały zakupione sadzonki róż. Część sadzonek posadzono w rejonach turystycznie atrakcyjnych miasta, część sadzonek mieszkańcy posadzili w swoich ogródkach przyczyniając się do dalszego zaróżawiania Myśliborza.

Wspólnie z Muzeum Pojezierza Myśliborskiego zorganizowano ogólnopolski konkurs o tematyce przyrodniczej pod hasłem Ogród Różany. Konkurs zorganizowano w różnych kategoriach wiekowych, a tematyka nawiązywała do głównego celu projektu ,,Myślibórz Miastem Róż”.

Samarytanin Roku 2016

Samarytanin Roku 2015

Samarytanin Roku 2014

Samarytanin Roku 2013

Samarytanin Roku 2012