Fundacja Społeczności Lokalnych

74-300 Myślibórz, ul. 1 Maja 19, pokój 8A

W programie "Pomagalnia" zapewnia wszystkim osobom bezpłatne porady specjalistyczne w każdy czwartek miesiąca w godzinach 14.00-17.00.

Znaczenie Pomagalni.