FUNDACJA SPOŁECZNOŚCI LOKALNYCH

KLASTER SPOŁECZNY UWIERZ W SIEBIE

GMINA MYŚLIBÓRZ

STOWARZYSZENIE NA RZECZ KULTURY I EDUKACJI

zapraszają

rodziny zamieszkałe w gminie Myślibórz do udziału w projekcie:

MOBILNA POMAGALNIA SPOŁECZNA

Celem głównym projektu jest szerokie bezpłatne udostępnienie usług prawno-medyczno-społecznych dla rodzin o ograniczonych możliwościach dostępu do tych usług z Myśliborza i okolic. W ramach tych usług zorganizowane zostaną następujące pakiety:

WARSZTATY GRUPOWE DLA RODZICÓW o tematyce:

  • Budżet rodzinny: racjonalizacja budżetów domowych i posiadanych środków finansowych, podstawy przedsiębiorczości.
  • Zdrowie: aktywność fizyczna w rodzinie seniorów, zdrowe i świadome odżywianie się telemedycyna i teleopieka, sposoby monitorowania chorób kardiologicznych.
  • Sytuacje kryzysowe: współczesne formy uzależnień, dopalacze i inne środki psychoaktywne, relacje kryzysowe: uczeń – rodzic – nauczyciel, jak skutecznie pracować z dzieckiem z ADHD, jak współpracować ze szkołą, sposoby obniżania agresji w relacjach rodzinnych, interakcje w rodzinach zróżnicowanych pokoleniowo, dobra komunikacja, jak komunikować się, by się porozumieć i unikać konfliktów. Mediacje - czym są, jak i w czym mogą pomóc w sprawach rodzinnych. Poradnictwo z zakresu możliwości uzyskania wsparcia dla osób i rodzin na terenie gminy Myślibórz: podmioty pomocy, procedury, dokumentacja, zasady wypełniania.

ZAJĘCIA INTEGRACYJNE DLA RODZICÓW I DZIECI w tym zajęcia plastyczne połączone z wycieczką do ogrodu dendrologicznego, zaopatrzeniem w sadzonki róż i wspólnym posadzeniu w trakcie trwania lokalnych imprez ,,Tata, Mama i Ja”.

PORADNICTWO SPECJALISTYCZNE, każdy z rodziców będzie miał do dyspozycji 8 godzinnych porad z wybranymi specjalistami i ekspertami. Udzielane będą indywidualne porady specjalistyczne przez: radcę prawnego, pedagoga, kuratora, doradcę personalnego, lekarza specjalistę, mediatora, terapeutę oraz ekonomistę.

Spotkania odbywać się będą w 6 miejscowościach gminy: w Myśliborzu, Golenicach, Ławach, Rościnie, Chłopowie i Sulimierzu.

Spotkania rozpoczynają się 1 kwietnia 2017 r. i kończą 31 października 2018 r. W każdym miesiącu odbędą się średnio jeden lub dwa pakiety dwudniowe po 5 godzin w każdym dniu. Dni tygodnia i godziny będą dostosowane do potrzeb większości uczestników. Wszystkie spotkania będą nacechowane praktycznymi poradami rodzinnymi. W trakcie przerw między zajęciami przewidujemy: kawę, herbatę i drobny poczęstunek oraz obiad.

Informacja: 602-597-813, 603-894-475, www.fundacjauwierzwsiebie.pl

ZAPRASZAMY

Deklaracja Uczestnictwa

Grafik: Sierpień, Wrzesień

Grafik: Lipiec, Sierpień

Grafik: Maj, Czerwiec


Październik