LOKALNE SPOTKANIA MUZEALNE

to pomysł na organizowanie spotkań zainteresowanych osób z ciekawymi ludźmi, ludźmi którzy pomogą rozwijać poczucie godności obywatelskiej, zainspirują do kreatywności i innowacyjności w tworzeniu własnych pomysłów na biznes, na życie. Pragniemy wspólnie poszerzać wiedzę o różnych aspektach codziennego funkcjonowania człowieka we współczesnej rzeczywistości, szczególnie tej w specyficznym środowisku lokalnym. Spotkania odbywałyby się w Muzeum Pojezierza Myśliborskiego w Myśliborzu. Jest wstępna akceptacja kierownictwa tej palcówki na uczestnictwo w projekcie, udostępnianie pomieszczeń i środków audiowizualnych.

Pierwsze spotkanie zorganizowane zostało z Ojcem Jackiem, Benedyktynem z Tyńca. Poruszana była ciekawa tematyka zagadnień życia monastycznego oraz co może być równie interesujące, problematyka etyki i zarządzania w biznesie na kanwie reguł benedyktyńskich.

dr Piotr Owczarek