MIŁOSIERDZIE ZASADĄ ŻYCIA SPOŁECZNEGO

W dniach 4-6 października 2013 roku odbył się w Myśliborzu kongres poświęcony krzewieniu idei miłosierdzia. Kongres, którego współorganizatorami jest Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Myśliborzu i nasza Fundacja, miał na celu propagowanie miłosierdzia nie tylko wśród duchownych, predestynowanych do czynienia dobra wśród wiernych i niewiernych na całym świecie, ale przede wszystkim wśród ludzi świeckich, którzy świadomie, lub nieświadomie pomagają swoją działalnością sprawiać, że życie tych, którzy z różnych przyczyn doświadczani są różnorakim cierpieniem, staje się po prostu lepsze

Program Rada Programowa Modlitwa Uchwała Podziękowania