Samarytanin roku 2016

Nagrodę Myśliborskiej Róży Miłosierdzia i tytuł Samarytanina Roku 2016, decyzją Kapituły otrzymała Pani Aneta Pasturczak nauczycielka Zespołu Szkół im. Noblistów Polskich w Myśliborzu. Panu Henrykowi Piwowarczykowi, za szczególne zasługi i wybitne ponadregionalne osiągnięcia w krzewieniu idei miłosierdzia przyznano Myśliborską Honorową Różę Miłosierdzia.

W uroczystościach uczestniczyli mieszkańcy Myśliborza i sąsiednich gmin. Zorganizowano też imprezy towarzyszące: sadzenie róż, konkursy, plebiscyty.