Fundacja Społeczności Lokalnych Klaster Społeczny UWIERZ W SIEBIE realizuje projekt: „KOLEJARZE MYŚLIBORSCY”. Zapraszamy wszystkich do wspólnego stworzenia książki (monografii) upamiętniającej ciężką pracę ludzi tworzących historię kolejnictwa na terenie ziem myśliborskich. Ze szczególnym apelem zwracamy się do Myśliborskiej Braci Kolejarskiej, do członków ich rodzin, miłośników kolejnictwa i wszystkich ludzi dobrej woli, którym zależy na zachowaniu w pamięci tych ważnych wielkich i małych sukcesów ludzi w kolejarskich mundurach.

Zwracamy się z gorącą prośbą o kontakt, celem zeskanowania, skopiowania lub sfotografowania wszelkich pamiątek, fotografii, dokumentów, innych artefaktów jak również relacji lub informacji o życiu i pracy kolejarzy w regionie myśliborskim. Prosimy o kontaktowanie się telefoniczne z Panem dr Piotrem Owczarkiem (telefon 603 894 475) lub Panem Markiem Karolczakiem (telefon 603 89 44 75).

Pragniemy z okazji Dnia Kolejarza [25 listopada 2020] zaprezentować Państwu monografię dokumentującą działalność myśliborskich kolejarzy.

Ocalmy wspólnie od zapomnienia tą ważną część historii naszego regionu.