FUNDACJA SPOŁECZNOŚCI LOKALNYCH

KLASTER SPOŁECZNY UWIERZ W SIEBIE

realizuje projekt

MOBILNA POMAGALNIA SPOŁECZNA,

w którym świadczy usługi z zakresu poradnictwa specjalistycznego.


W chwili obecnej uczestnicy projektu mogą skorzystać z następującego zakresu wsparcia:

  1. Poradnictwo personalne.
  2. Poradnictwo pedagogiczne - wzmocnienie kompetencji rodzicielskich, poprawa relacji rodzic-dziecko.
  3. Poradnictwo w zakresie współczesnych uzależnień.
  4. Poradnictwo w zakresie kredytów/ubezpieczeń, jak nie popaść w spiralę długów, jak poprawnie ubezpieczyć swoje gospodarstwa itd.
  5. Poradnictwo w zakresie integracji rodzinnej.
  6. Poradnictwo w zakresie doradztwa społecznego.
  7. Poradnictwo z zakresu coachingu medycznego.
  8. Poradnictwo z zakresu poradnictwa administracyjnego.
  9. Poradnictwo obywatelskie w zakresie wsparcia rodzin w rozwoju i wypełnianiu funkcji społecznych.
  10. Poradnictwo z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego.

Zapraszamy do poradnictwa indywidualnego. Kontakt do poszczególnych doradców udziela KOORDYNATOR projektu tel. 664 972 105.

W listopadzie i grudniu 2018 - spotykamy się w: Sulimierzu, Chłopowie, Ławach, Nawrocku, Sitnie, Kierzkowie, Głazowie i Golenicach.

Serdecznie zapraszamy